Villkor för köp av biljett till Järvsö Gårdstramp

Genomförd beställning innebär att du godkänner våra köp villkor och samtycker till att namn, personuppgifter och kontaktuppgifter registreras i vårt kundregister. Bilder som tas under våra arrangemang kan komma att användas på hemsidor, i annonser och trycksaker för Järvsö Gårdstramp, Destination Järvsö och Farm Food Table. Allt deltagande sker på egen risk varvid Järvsö Gårdstramp rekommenderar deltagare att teckna lämplig olycksfallsförsäkring och/eller hemförsäkring. Järvsö Gårdstramp kan ej ställas till svars för skador eller sjukdom som kan ha samband med eventet.

Vi gör allt vi kan för att tillhandahålla så korrekt information som möjligt. Vi reserverar oss dock för eventuella fel i informationsflödet.

 

Köp av startplats i idrottsevenemang faller under lag 2005:59 om distansavtal och avtal utanför affärslokal. En anmälan till Järvsö Gårdstramps evenemang kan ångras upp till 24 timmar efter genomfört köp. Därefter ses anmälan som definitiv och återlöses ej. Utdrag ur Lag 2005:59 om distansavtal och avtal utanför affärslokal 2 kap 11§ Ångerrätt gäller inte för avtal som avser kulturevenemang, idrottsevenemang eller någon annan liknande fritidsaktivitet, servering, catering eller någon annan liknande tjänst, inkvartering, varutransport eller biluthyrning, om näringsidkaren ska tillhandahålla tjänsten på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod.
I händelse av naturkatastrof, krig, myndighets beslut samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

 

Järvsö Gårdstramp ansvarar inte för personliga tillhörigheter som deltagaren medför. Järvsö Gårdstramp ansvarar ej heller för förluster eller skador som vållats genom brott, olyckshändelse eller annans persons agerande eller underlåtenhet att agera.

Järvsö Gårdstramp reserverar sig för eventuell slutförsäljning av mat och dryck på medverkande gårdar och rekommenderar att deltagare har med sig en vattenflaska och lite snacks som reserv.